Projectmanagement - MD Services BV - Promoting Your Business

Project management

MD Services werkt regelmatig mee aan grotere projecten als (internationale) beurzen en seminars. Vaak worden er additionele werkzaamheden uitbesteed aan ons team.

Wat kunt u van ons verwachten inzake project management?

-       Bepaling van de omvang/scope van het project

| - project-management.jpg

-       Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten   

-       Uitvoering van de werkzaamheden in de verschillende fasen

-       Samenwerking met uw overige leveranciers voor een optimaal
        gezamenlijk resultaat  

-       Opvolging van de voortgang van een project

-       Aansturing tijdelijke hulp en on site hulp

-       Budget beheer en betalingen derden

-       Beëindiging met verslaglegging of aflevering aan een ander project

We maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden te bespreken.